Disclaimer


Door bezoek aan en gebruik van deze website La Bella Moda ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt La Bella Moda uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door La Bella Moda onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan La Bella Moda niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. La Bella Moda wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die La Bella Moda op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van La Bella Moda.

Wijzigingen

Alle informatie die La Bella Moda op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. La Bella Moda raadt je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Wij accepteren: Billink iDeal Bancontact Bank overschrijving
2024 La Bella Moda - Spaaklaan 55, 3446HC Woerden NL - KVK: 30197465 - BTW: NL176060522B01